DERNEK HAKKINDA

Derneğin kuruluş amacı diyabetli çocuk ve gençlerin tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, eğitilmesinde ve mümkün olan en sağlıklı yaşamın sağlanmasında yardımcı olmak, çocuk diyabeti konusunda yapılacak araştırmalara destek vermek toplumu diyabet konusunda bilinçlendirmek, ülke genelinde ve diyabetik çocuklara hizmet veren öncelikle Tıp Fakülteleri, çocuk birimlerinin ilgi bölümleri başta olmak üzere kuruluşlarìn hizmet olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu genel amacı gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:
1. Çocuk diyabeti konusunda bilimsel toplantılar ve kurslar düzenlemek,
2. Çocuk diyabeti konusunda hekimlerin, hekim dışı sağlık görevlilerinin, ailelerin ve hasta çocukların ve halkın bilgi eksikliklerini gidermek,
3. Çocuk diyabeti konusunda çalışan ve çalışacak sağlık görevlilerine bilgi ve becerilerini arttırmalarì için kısa ve uzun süreli yol gideri burs, vb. gibi parasal destek sağlamak,
4. Ülke genelinde Tıp Fakültelerinin Çocuk Klinikleri öncelikli olmak üzere, sağlık kurumlarının diyabetik hastalara yönelik hizmet olanaklarını her yönüyle geliştirmek, yardım sağlamak,
5. Çocuk diyabeti konusunda bir bilgi arşivi ve kitaplık düzenlemek,
6. Çocuk diyabeti ile ilgili araştırmaları desteklemek, hastalığın önlenmesi, tedavisi ve takibi konularında yeniliklerin ülkemizde yerleşmesini sağlamak,
7. Çocuk diyabeti konusunda süreli ve süresiz çeşitli düzeyde yayınlar yapmak,
8. Diyabetli çocuklara toplu geziler, kamplar gibi sosyal ve aynı zamanda eğitici faaliyetler düzenlemek,
9. Diyabetli çocukların ve ailelerinin birbirlerini tanıması ve dayanışma grupları oluşturmasına yardımcı olmak,
10. Olanakları sınırlı ve başarılı diyabetik gençlerin eğitimi için burs vermek,
11. Sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ailelerin diyabetik çocuklarının tedavi, takip ve eğitim giderlerine olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmak,
12. Diyabetik çocuğun takip ve tedavisinde sürekli kullanılan insülin, enjektör, glikometre ve stik vb. hastalara yönelik ilaç ve ekipmanının en düşük bedelle hastalara ulaşmasına yardımcı olmak.
13. Çocuk Diyabeti konusunda yurt içinde yapılan ve seçilecek bilimsel çalışmalara ödüller vererek bu yönde çalışmaları motive etmek.
14. Yazılı ve sözlü basın yayın organlarını çocuk diyabeti konusunda halkı eğitmeye yönlendirmek ve başarılı olan özel ve tüzel kuruluşları seçerek diyabetik çocuk dostu ilan etmek.
15. Tüm bu faaliyetler için bilimsel ve sosyal amaçlı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

16. Çocuk ve adolesan diyabeti tanısı ve/veya endokrin hastalıkların tanısı ve izlemi için önemli madde, kit ve alet alımlarına destek vermek.